auteur

Egide LINNIG

titel

Macassar

type

schilderij

olieverf op doek

afmeting

30 x 40 cm

origine   plaats/jaar

Antwerpen / 1857

inventaris nummer

059

De tewaterlating van de Macassar in 1857 op de scheepswerf Lecarpentier gelegen op het Zuid aan de Schelde. Deze scheepswerf was gevestigd op de werven die Napoleon heeft laten bouwen op de gronden van de Sint Michielsabdij. Dit waren de terreinen gelegen tussen de Kloosterstraat, de Schelde, de Kromme Elleboogstraat en de Scheldestraat. De Sint Michielsabdij bestond uit 3 delen: namelijk de abdij met de kerk gescheiden door een laan met bomen van een volgende complex gebouwen rond een binnentuin. Het derde complex was gebouwd rond het Eeckhof. Aan de zijde van de Schelde heeft Napoleon de gebouwen van het 2de en 3de complex laten afbreken en op deze terreinen werden scheepshellingen ingericht. De Macassar was geen lang leven geschoren want dit schip is kort nadien vergaan. Linnig zag misschien het onheil reeds hangen en schilderde donkere wolken boven het schip.

Als we nu even kijken in de presentatiekast liggen hier de documenten opgemaakt door de Citoyens Commissaires Rosily, David en Forfait over de toestand van Antwerpen en in het bijzonder over de haven, zijnde toen de vlieten, in het jaar V van de republiek (1797). Deze documenten (60-tal) met de hand geschreven pagina’s konden de Vrienden (VNSM) verwerven en bij verdere opzoekingen in de archieven in Parijs hebben we kunnen vaststellen dat wij enkele originele verslagen van de Commissaires bezitten. Want die ontbraken in de archieven aldaar. Fotokopijen van de ontbrekende pagina’s hebben we aan de archieven in Parijs geschonken. De pagina’s die wij niet hadden, hebben wij gefotografeerd en aan onze documenten toegevoegd.

Egide Linnig
Antwerpen 1821 – Antwerpen 13 oktober 1860

Hij studeerde aan de Antwerpse akademie eneen voornaam vertegenwoordiger van de romantisch-realistische school in de Belgische marineschilderkunst,
Hij was een van de weinigen in die tijd die exclusief het marinegenre beoefende. Linnigs oeuvre bezit niet alleen ontegensprekelijke artistieke kwaliteiten, maar is ook vanuit maritiem-historisch standpunt van groot belang, niet in het minst daar Linnig midden in de interessante overgangsperiode van zeil- naar stoomvaart werkte.
Naast zijn schilderkundige activiteiten was ook een zeer productief etser. Hij werd beschouwd als een der eerste realistische graveurs in België.