Voor €55/jaar ben jij ook een vriend van het museum

Visie

Beleidsvisie

De VNSM ijveren voor een specifiek scheepvaartmuseum.

Deze doelstelling staat nog steeds in de statuten van de vzw VNSM. De beschikbare expositieruimte in het MAS -Museum Aan de Stroom- is te beperkt voor de wereldhaven die Antwerpen toch is.

Bij de ondertekening van het “Antwerps Watererfgoedmanifest 2009” werd  gesteld dat “Als één van de weinige wereldhavens beschikt Antwerpen heden niet meer over een scheepvaartmuseum”. In de beleidsaanbevelingen werd gesteld dat “Er moet een deskundig en objectief haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd naar de inrichting van een volwaardig scheepvaartmuseum in, bij of in aanvulling op het MAS”.

Het MAS heeft de VNSM verzekerd dat de inventaris van de collectie van de Vereniging behouden zal blijven, net zoals ook de inventaris van het voormalige Etnografisch en Volkskunde museum dat tentoon gesteld wordt op de 5de verdieping van het MAS.

Nu het plan van de Droogdokkensite (tussen MAS en Havenhuis) stilaan vorm krijgt, ontplooien zich nieuwe mogelijkheden.