Voor €55/jaar ben jij ook een vriend van het museum

Bestuur

Raad van Bestuur

De raad van bestuur staat sinds 2007 onder leiding van Guy Huyghe, die het roer overnam van Charles Mermans. 

Voorzitter

 • Guy Huyghe

Ondervoorzitters

 • Jaak Jespers
 • Wim Van Erck

Penningmeester

 • Marc De Witte

Secretaris-generaal

Bestuurders

 • Kpt. Koen De Vriese
 • Francine Barones de Nave
 • Eric Grimbers
 • Rutger Steenmeijer

Raad van Advies

Sinds oktober 2021 wordt de Raad van Bestuur ondersteund door de adviesraad. De leden worden aangezocht om mee te denken over de toekomst van onze vereniging en de commumicatie met ons doelpubliek te verbeteren.
Deze Adviesraad bestaat uit leden die allen professioneel actief en tevens sterk betrokken zijn met onze maritieme wereld.

De leden zijn 

 • Gaetan Bascourt
 • William De Moor
 • Geert De Wilde
 • Yann Pauwels
 • Katrien Scheers

Leden en Vrijwilligers

Onze vereniging kan echter alleen maar blijven bestaan door het enthousiasme en de inzet van onze leden, vrijwilligers en donateurs. Tesamen hebben we VNSM uitgebouwd tot een hechte gemeenschap!