Wie is wie

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan staat sinds 2007 onder leiding van Guy Huyghe, die het roer overnam van Charles Mermans. 

Voorzitter

 • Guy Huyghe

Ondervoorzitters

 • Jaak Jespers
 • Wim Van Erck

Penningmeester

 • Marc De Witte

Secretaris-generaal

 • Michel Janssens  secretaris[at]vnsm.be

Bestuurders

 • Francine Barones de Nave
 • Ludo De Nijs
 • Koen De Vriese
 • Eric Grimbers
 • Rutger Steenmeijer

Archief

 • Robert Van Laken

Raad van Advies

Sinds oktober 2021 wordt de Raad van Bestuur ondersteund door de adviesraad. De leden worden aangezocht om mee te denken over de toekomst van onze vereniging en de communicatie met ons doelpubliek te verbeteren.
Deze Adviesraad bestaat uit leden die allen professioneel actief en tevens sterk betrokken zijn met onze maritieme wereld.

De leden zijn 

 • Gaetan Bascourt
 • William De Moor
 • Geert De Wilde
 • Yann Pauwels
 • Marc Pirenne
 • Catrien Scheers
 • Rowan Van Schaeren
 • Patrick Verhoeven

Aankoopcommissie

De commissie beoordeelt de aangeboden kunstvoorwerpen, documenten, en objecten op hun waarde en plaats in onze collectie.  Zij adviseert het bestuursorgaan bij de aankoop.  

De leden zijn 

 • Eric Grimbers
 • Koen De Vriese
 • Willem Verlinden
 • Yves Houard
 • Jef Vrelust
 • Carlo Kokken

Leden en Vrijwilligers

Onze vereniging kan echter alleen maar blijven bestaan door het enthousiasme en de inzet van onze leden, vrijwilligers en donateurs. Tesamen hebben we VNSM uitgebouwd tot een hechte gemeenschap!