auteur

Frans HENS

titel

Lege binnenschepen mogelijk houten Walen of Baquets

type

schilderij

olieverf op doek

afmeting

131 x 96 cm

origine   plaats

x

inventaris nummer

007

Het schilderij – Lege binnenschepen mogelijk houten Walen of Baquets met sleepmast op de Schelde – vertelt ons dat aan de mast een sleeptouw bevestigd werd om het schip vanop het jaagpad voort te trekken. Als de schipper over wat centen beschikte huurde hij een trekpaard. Had hij geen geld dan zette hij zijn vrouw er voor. Er bestaan foto’s van vrouwen die een baquet voorttrekken en terwijl ze nog aan het breien waren.

Baquets werden ontworpen door Jean-Baptiste Vifquain (1789-1854), Ingenieur-Inspecteur bij Bruggen en Wegen, samen met het nieuwe kanaal van Brussel naar Charleroi. Dit kanaal is 1832 in gebruik genomen. De sluizen op het kanaal werden door hem zo ontworpen dat alleen de Baquets er door konden. Dit was om de Hollanders te beletten met hun schepen die breder waren gebruik te maken van het kanaal. Baquets werden oorspronkelijk in hout gebouwd zowel in Wallonië als te Boom, Baasrode, Temse en Willebroek. Het waren kleine schepen van max 70 ton, en slechts 2,40 m breed. De woonruimte voor de schipper en zijn gezin was dus 2,40 m op 2 m toegankelijk met een steile trap en een eng luik. Gekookt werd op het dek en de grotere kinderen sliepen in een tent ook op het dek. Bij slecht weer werd het luik dat de enige verluchting van de woonruimte was afgedekt met een paraplu. Het waren meestal arme schippers, ook – wat smalend – de paraplu-schippers genoemd.

Frans Hens
Antwerpen, 1 augustus 1856 – Antwerpen, 11 mei 1928

Frans Hens was een Belgisch postimpressionistisch kunstschilder, tekenaar, aquarellist, graficus. Hij is vooral bekend als Scheldeschilder maar was tevens een pionier van de Afrikaanse kunst.
Hij kreeg in 1872 zijn opleiding aan de Academie te Antwerpen. Hij emigreerde in 1873 naar Amerika, maar kwam al een jaartje later terug.
Frans Hens was blijkbaar avontuurlijk aangelegd want hij werkte zelfs een tijdje als circusacrobaat in Duitsland. Ook maakte hij verschillende reizen reisde hij als naar de pas opgerichte Kongo-Vrijstaat van Leopold II en raakte er in de ban van de Afrikaanse kunst.
Hij schilderde landschappen langsheen de Kongostroom waarbij hij trachtte het verstrooid licht van het zonnig landschap weer te geven. Hij exposeerde hierna deze werken in Antwerpen en Brussel maar op de grote Congo-tentoonstellingen van de wereldtentoonstellingen van 1894 en 1897 werd hij echter volledig over het hoofd gezien.
Hij ligt begraven op het kerkhof Schoonselhof.